haeck-jobs

Algemeen

Haeck Jobs biedt o.a jobcoaching aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om welke reden dan ook. We coachen de werkgever in het proces van het aannemen van de werknemer, maar ook ondersteunen we in het begeleiden van de werknemer. Wij vinden het van groot belang dat de visie en missie van het bedrijf of de organisatie zichtbaar is en de werknemer zich beweegt binnen deze visie en missie. Wij zorgen dan ook altijd voor de juiste match.

We coachen op mogelijkheden, kansen en verrijkingen.

Haeck Jobs is een van de onderdelen van Haeck WorX

Haeck WorX biedt persoonlijke begeleiding aan inwoners met een ‘uitdaging’. We richten ons onder andere op mensen met een verslaving, dubbele diagnose en psychiatrische stoornis. We bieden reïntegratie-, en resocialisatie trajecten. Personen van jong tot oud die tijdelijke of langdurige begeleiding willen, kunnen bij ons terecht.

Begeleidingsvragen kunnen gaan over alle levensdomeinen om de inwoner zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en vrijheid te laten ervaren. Dit doen we door het maken van een plan, zodat er een kader ontstaat waarbij ook het netwerk van de inwoner betrokken wordt. We werken vanuit de positieve psychologie. Door te focussen op de kracht in een mens en daarvan uitgaand stemmen we af op tekortkomingen. We gebruiken humor, plezier en confrontatie om inwoners positief te laten veranderen.

Op al de dagen in de week zijn we bereikbaar via tel, app, sms of e-mail en bieden we begeleiding.

Diverse culturen

Bij Haeck WorX kennen we diverse culturen zoals de Turkse-, Antilliaanse-, Surinaamse-, en Marokkaanse cultuur. Bovendien spreken we ook Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Surinaams.

Reïntegratie-, en resocialisatie trajecten

Bovendien bieden we reïntegratie-, en resocialisatie trajecten aan. Personen van jong tot oud die tijdelijke of langdurige begeleiding willen, kunnen bij ons terecht. Begeleidingsvragen kunnen gaan over alle leefgebieden om de hulpvrager zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en vrijheid te laten ervaren. Dit doen we door het maken van afspraken, zodat er een kader ontstaat waarbij ook het netwerk van de hulpvrager betrokken wordt. We werken vanuit de positieve psychologie.

Door te focussen op de kracht in een mens en daarvan uitgaand stemmen we af op tekortkomingen. We gebruiken humor, plezier en confrontatie om hulpvragers positief te
laten veranderen. Op al de dagen in de week zijn we bereikbaar via tel, app, sms of e-mail en bieden we begeleiding.

De activiteiten die in ieder geval onderdeel uitmaken van onze diensten:

  • Het oefenen of ondersteunen bij het oefenen met vaardigheden of handelingen, gebruik van hulpmiddelen voor communicatie, stimuleren van wenselijk gedrag, inslijpen van wenselijk gedrag.
  • Het oefenen of ondersteunen bij het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie.
  • Het aansturen van gedrag.
  • Het begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid.
  • Het begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken (niet gericht op arbeidsre-integratie), sociaal netwerk (doelgericht toepassen van methoden van casemanagement).
  • Communicatietraining aan de hulpvrager of leden van het sociale netwerk.
  • Het begeleiden bij arbeidsmatige dagbesteding (activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden van interesse van de hulpvrager).
  • Het begeleiden bij “activering” (activiteiten gericht op zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesse van de inwoner, waaronder handvaardigheid, expressie, bewering, belevingsactiviteiten).
  • Andere door de gemeentelijke gebiedsteams, hulpvrager en aanbieder overeen te komen activiteiten.
SBF-028
Vul hier de contact gegevens in