haeck-educaction

Voordelen

  • We bieden zekerheid aan de school voor de hele periode, bijv. bij langdurige ziekte, zwangerschapsverlof of vakantie.
  • U krijgt met één dag een invaller. Onze mensen zijn bevoegd, ervaren – of in overleg -ervaringsdeskundigen, hebben de benodigde expertise in huis. Zij zijn deskundig, flexibel en snel inzetbaar.
  • U  betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, u hoeft geen uren te garanderen.
  • Wij doen de selectie, u kan wekelijks opzeggen.
  • Vervanging vanaf 1 dag, flexibel in afspraken voor bepaalde tijd.
  • Er zijn meer contracten mogelijk gedurende langere tijd dan wanneer u zelf een dienstverband aanbiedt, u kan flexibel inspelen op de ontwikkelingen binnen uw school en loopt geen risico.
  • Wij verzorgen de administratie van onze mensen, jullie bouwen geen enkele werkgeversverplichting op.
  • Facturatie per maand.
Vul hier de contact gegevens in