haeck-educaction

Referenties

De Fontein

“Haeck Education heeft ons geholpen van Januari 2004 tot April 2005. In de rol van adjunct-directeur en groeps-leerkracht in verschillende groepen.

Kees- Boudewijn had veel ervaring in verschillende managementvaardigheden. Bevlogenheid, betrokkenheid, vinden van nieuwe wegen, positieve insteek en mogelijkheden benadrukken. Weten mensen te betrekken en plannen professioneel en gedegen vormgeven. In de gespreksvoeringen treedt hij gemakkelijk buiten de vaste kaders waardoor hij voor ons resultaten geboekt heeft, die anders niet mogelijk zijn.

Kees-Boudewijn is een bewogen mens, die focust op de relatie en in staat is vanuit een helikopter-view de zaken te overzien. Hij is innemend en daadkrachtig en op alle momenten van goede wil.”

Frank J. van Oordt – Directeur PCBS de Fontein.


Cavaljé

Als directeur van een basisschool in het centrum van Ede werd ik in 2004 geconfronteerd met taalzwakke leerlingen. Om het onderwijs dichter bij de kinderen te brengen hebben we er voor gekozen om taal in al zijn facetten heel toegepast aan te bieden. We hebben Haeck – Education in de hand genomen om een kinderpersbureau te starten en verder te ontwikkelen. Hier leren kinderen met taal omgaan in schriftelijke en mondelinge vorm maar ook leren kinderen hier zichzelf presenteren en organiseren. De drive van Kees-Boudewijn en de mensen van Haeck – Edcuation om met kinderen te werken heeft bijzonder motiverend en inspirerend gewerkt.

​We hebben dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis van de journalistieke wereld en zijn contacten in de media. Maar vooral hebben de kinderen zeer warme herinneringen aan zijn persoonlijke aanpak om hen te motiveren en door te zetten. Naast het opzetten van een echte courant zijn er meerdere activiteiten geweest. Het kinderpersbureau heeft interviews gehad met Minister-president Balkenende, prinses Laurentien en andere bekenden over de meest verschillende onderwerpen. Ook heeft het kinderpersbureau samen met Haeck Education een 4 -tal filmpjes gemaakt met hun professionals voor de lokale omroep. Verder is er een Idols talentenjacht georganiseerd en uitgevoerd in het theater. Kortom veel zaken die kinderen motiveren om taal

te gebruiken in de meest brede zin. We zijn erg blij en

dankbaar dat we in al deze zaken een beroep konden

doen op de expertise van Haeck Education.

Roelie Haarhuis Directeur PCBS Cavaljé


CSG Het Streek Zandlaan – Ede

In het begin van het cursusjaar werden wij geconfronteerd met een groep, waar de leerlingen op een negatieve manier reageerden op elkaar en wilden wij deze groep motiveren voor hun eigen keuzevak techniek. Via ons netwerk kwamen wij in contract met Haeck Education en dit bleek een gouden greep te zijn.

Nog niet eerder hebben wij een bedrijf gezien waar de mensen met zo veel liefde met de leerlingen omgaan. Zij geven het gevoel aan leerlingen en anderen dat ‘je erbij hoort’ ongeacht afkomst kleur of taal.

De resultaten met deze leerlingen waren ook duidelijk zichtbaar. Zij zijn meer in contact gekomen met hun passie. Hebben daar zichtbaar uitdrukking aan gegeven. Waar de school nog steeds baat bij heeft. Het gedrag van deze ll. is ten positieve veranderd. Haeck Education heeft datgene wat zij zeggen op de site, meer dan waar gemaakt!

Naast de hands-on mentaliteit die de Haeck Education werkers lieten zien, hebben zij ook verschillende van onze docenten gecoacht om ze weer in hun kracht te zetten. Om simultaan professioneel te zijn èn met je hart aan de slag te zijn. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen in de houding van deze docenten in ons team naar elkaar en naar de leerlingen. Bovenal hoe onze docenten nu zèlf positief in het leven staan, in contact met hun competentie.

Haeck Education heeft onze vraag, om een tweejarige leerlijn van houtbewerking en Car Care op te zetten, uitgewerkt. De leerkrachten hebben meer plezier om hieruit les te geven en bij onze leerlingen beklijft de stof gemakkelijker omdat er veel met pictogrammen gewerkt word en de stof betekenisvol wordt aangeboden.

Haeck Education heeft teambuildings activiteiten uitgevoerd. Verdieping, kennen van jezelf en samen verder willen groeien, waren de kernwaarden van deze teamdag. Meerdere docenten hadden hier al een lange tijd naar verlangd en vroegen zich af waarom niet eerder zo’n dag op de agenda geplaatst was.

We zijn blij dat wij als organisatie Haeck Education

hebben mogen leren kennen en zullen zeker in de

toekomst van hun diensten en hun netwerk gebruik

blijven maken!

Hannie Gnodde teamleidster PRO

Ede Het Streek Zandlaan


Reboundvoorziening Nijkerk

Rebound Nijkerk is een plek waar leerlingen met gedragsuitdagingen naartoe geleid worden omdat regulier onderwijs hen niet adequaat kan helpen in hun gedragsproblematieken. Hier krijgen de leerlingen een (niet vrijblijvend) programma aangeboden om binnen een afgebakende periode een nieuwe start te maken, met het oog op het vervolgen van de schoolloopbaan.

Haeck – Education is o.a. als Interim ontwikkelaar en Docent Plus werkzaam geweest. In overleg met betrokken instanties zijn er leerling trajecten op maat opgesteld. Bovendien heeft Haeck Education ondersteund, in al de voorkomende werkzaamheden die een startende onderwijsopvang heeft. Met name een onderwijsopvang voor leerlingen met gedragsuitdagingen.

021
Vul hier de contact gegevens in