haeck-educaction

Over ons

“Haeck Education staat voor: pro actief werken met passie. De liefde is tastbaar. De leerlingen, studenten en collega’s merken dit aan de manier, waarop wij hen benaderen. Dit zorgt voor een positieve gedragsverandering.” 

Heldere organisatiestructuur

Wij zijn een groeiende onderneming. Wij streven naar een heldere organisatiestructuur. Ons voornaamste doel is het creëren van een werkomgeving, waar medewerkers zich kunnen ontplooien en geïnspireerd raken door de omgang met elkaar. Dit leidt ertoe dat medewerkers tevreden zijn over het verloop van hun projecten. Wij geloven als medewerkers tevreden zijn over een project, dan zijn de betrokken relaties dat ook.

Onze teams bestaan uit mensen die het goed met elkaar kunnen vinden en die het inspirerend vinden om met elkaar aan de slag te gaan. Wij zijn op zoek naar de klik. De  projectleider is altijd het belangrijkst aanspreekpunt. Deze is gedurende het gehele project maximaal bereikbaar, zodat onze relaties altijd daar terecht kunnen.

Samen kijken we of we een ‘match’ kunnen maken

We geven les en laten zien hoe het gewenste gedrag toe kan nemen op elk niveau in de school of organisatie. Met op dit moment 25 andere ondernemers met verschillende expertises èn met een onderwijsachtergrond, hebben we een schat aan ervaring. Voornamelijk met leerlingen die anders lerend zijn en veel mogelijkheden hebben, zoals in het praktijkonderwijs, rebound faciliteiten, vmbo scholen of andere plekken waar leerlingen met gedragsuitdagingen zijn. Samen kijken we of we een ‘match’ kunnen maken.

Onze mensen werken vanuit hun hart

Onze kracht ligt in het betekenisvol aanbieden van de leerstof. Ook zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat, zodat er weer geleerd kan worden. Kinderen met gedragsuitdagingen geven ons energie! Wij zijn expert in die situaties waar scholen een te kort aan hoofd of handen hebben. Haeck  Education mensen werken vanuit hun hart, om gewenst gedrag op ieder niveau in een school en/ of organisatie te bevorderen.

samenwerking

Enkele scholen waar we aan de slag (geweest) zijn: Accent Nijkerk, en -Amersfoort, De Gooise Praktijkschool, Praktijkschool Woerden, De Meerwaarde Barneveld en Het Streek in Ede en veel van de basisscholen in Ede. Daarnaast zijn er ook zorg-, reïntegratie-, en resocialisatie organisaties die bij ons aankloppen. Lees hier hoe deze scholen de samenwerking hebben ervaren.

Ervaren van een ‘klik’

Één van de belangrijkste voorwaarden in een eerste gesprek is het ervaren van een ‘klik’. Dat is de basis waarop wij willen samenwerken. In een persoonlijk gesprek kijken we hoe wij met elkaar kunnen ‘lezen en schrijven’ en welke ‘match’ we maken.

We bespreken samen hierna, waar de school/ organisatie behoefte aan heeft en waar wij onze expertise kunnen inzetten.

We claimen niet de wijsheid in pacht te hebben. Met het principe dat je met meer ogen meer ziet, komen wij in gesprek met de locatie-, en /of teamleider tot een adequate aanpak. Daarbij stellen wij liefst meetbare doelen voor een bepaalde tijd.

SBF-014
Vul hier de contact gegevens in