haeck-educaction

Home

“Haeck Education staat voor: pro actief werken met passie. De liefde is tastbaar. De leerlingen, studenten en collega’s merken dit aan de manier, waarop wij hen benaderen. Dit zorgt voor een positieve gedragsverandering.” 

Op elk niveau

We geven les en laten zien hoe het gewenste gedrag toe kan nemen op elk niveau in de school of organisatie. Met op dit moment 25 andere ondernemers met verschillende expertises èn met een onderwijsachtergrond, hebben we een schat aan ervaring. Voornamelijk met leerlingen die anders lerend zijn en veel mogelijkheden hebben, zoals in het praktijkonderwijs, rebound faciliteiten, vmbo scholen of andere plekken waar leerlingen met gedragsuitdagingen zijn. Samen kijken we of we een ‘match’ kunnen maken.

Onze kracht

Onze kracht ligt in het betekenisvol aanbieden van de leerstof. Ook zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat, zodat er weer geleerd kan worden. Kinderen met gedragsuitdagingen geven ons energie! Wij zijn expert in die situaties waar scholen een te kort aan hoofd of handen hebben. Haeck Education mensen werken vanuit hun hart, om gewenst gedrag op ieder niveau in een school en/ of organisatie te bevorderen.

Schermafbeelding 2017-01-03 om 20.47.26
Vul hier de contact gegevens in