haeck-resolution

Algemeen

Doelgroep

Haeck Resolution helpt mensen als zij, of de mensen om hen heen, het idee hebben dat zij vastlopen op welk leefgebied dan ook. U kunt denken aan verslaving/GGZ, financiën, dagbesteding, sociaal netwerk, trauma’s, huisvesting.
Wij bieden alleen ambulante hulpverlening; bij de hulpvrager thuis.

De begeleiding van Haeck WorX verloopt via de WMO. We werken in alle gemeenten van de Food Valley; Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen.

Hoe werkt het?

Aanvraag

De hulpvrager geeft bij het WMO loket van de gemeente aan dat er begeleiding nodig is. In overleg met de gemeente wordt het aantal uur bepaald en kan er voor Haeck WorX gekozen worden.
Naomi, de zorgcoördinator, komt kennismaken en de vaste begeleider voorstellen. Bij een goede klik wordt er van start gegaan!

Begeleiding

Vervolgens heb je voornamelijk contact met je vaste begeleider.
Met de begeleider worden er afspraken in een plan gezet: waar wordt aan gewerkt? Wat is nodig voor verandering? Wanneer komt de begeleider langs?
Natuurlijk wordt er vervolgens zo snel mogelijk aan de slag gegaan!

Evaluatie, herindicatie of afronding

Bij een evaluatie of afronding van de hulpverlening is er contact met het WMO loket. 

Overige informatie

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat uw mening telt. Voordat wij besluiten belangrijke veranderingen door te voeren in ons bedrijf, sturen wij u de voorgestelde wijziging per mail waarop u uw mening kunt geven. Uw mening met argumenten nemen we mee in de besluitvorming. U kunt ook altijd aan uw begeleider uw mening geven.

Uitsluitingscriteria

We kunnen in samenwerking met andere organisaties het beste resultaat krijgen als het om hulpvragen gaat die niet liggen binnen onze expertise.

Omdat wij niet alle disciplines in huis hebben, maar wel in de schil om ons bedrijf heen (zoals psychiaters, doktoren, psychologen en dergelijke) kunnen we in samenwerking met hen de benodigde contra-indicatoren het hoofd bieden. 

We may not have it all together, but together we have it all!

Gaat je hulpvraag om, en alleen om, de onderstaande punten dan kunnen wij je helaas niet helpen en verwijzen we je graag door naar een passende hulpaanbieder.
Wanneer een van de volgende punten van toepassing is naast wél aansluitende hulpvragen kunnen wij je begeleiden in samenwerking met een andere zorgprofessional:

  • verpleging en/of verzorging (waaronder medicatie uitgifte)
  • behandeling/therapie
  • onveiligheid voor eigen medewerkers i.v.m. agressie

Wij bieden hulpverlening op contract bij de gemeente via de WMO voor volwassenen of via de WLZ met pgb. Wij kunnen vooralsnog geen hulp bieden:

  • als er geen indicatie is  
  • als er sprake is van een andere contractvorm zoals jeugdzorg/justitie
  • als er een SKJ registratie vereist is

Privacy

Haeck WorX vindt het belangrijk om voorzichtig met uw gegevens om te gaan. Het cliëntendossier wordt daarom opgeslagen in een beveiligde omgeving welke voldoet aan de Wet AVG. Aan de start van de hulpverlening moet er worden aangegeven in het introductiedossier welke gegevens wij wel en niet mogen opvragen en verstrekken aan welke organisaties. Dit mag je op een later moment altijd veranderen. Door de overheid is bepaald dat bepaalde organisaties altijd inzage hebben. Als wij vinden dat er sprake is van een zeer onveilige situatie, geeft ons dat ook het recht om zonder toestemming te mogen overleggen intern en extern; hierover zullen we je informeren.

Klachten

U of iemand uit uw netwerk kan onvrede ervaren over de inzet van een medewerker van Haeck WorX. We proberen om dat onderling op te lossen. Lukt dat niet, zoek dan contact met de zorg coördinator of de externe klachtencommissie. Alleen een klacht die via de officiële weg wordt ingediend, kunnen wij in behandeling nemen. Vraag eventueel je begeleider om hulp of kijk op de website waar je het klachtenprotocol kunt vinden.

Eigen financiële bijdrage

Haeck WorX heeft een contract bij de gemeente. De gemeente betaalt het grootste gedeelte van de zorg. De hulpvrager betaald zelf een eigen bijdrage van rond de 19 euro per maand aan het CAK.

SBF-032
Vul hier de contact gegevens in